IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Professional Organizing GroningenPGB


Heeft u een PGB met functie begeleiding? U kunt mij betalen met uw PGB budget.
Zie hiervoor ook de site van Per Saldo www.pgb.nl

Ik kan u helpen met het aanvragen van een PGB of de herindicatie.